правна информация и политика за "бисквитки"

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА И ПОЛИТИКА ЗА ПОВДИГАНИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Моля, прочетете внимателно този раздел, който съдържа ПРАВНАТА ЗАБЕЛЕЖКА, УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА И ЛИЧНАТА ПОЛИТИКА, които регулират достъпа, навигацията и използването на Интернет на ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, намиращ се в URL адреса http://www.demvox.com наричана по-долу "Сайт" Access, навигация и използване на този уеб сайт представлява междувременно изрази и безусловно приемане на всички условия на тази правна информация, имащи същата сила и действие, както всеки писмен договор и подписан. Съблюдаването и спазването му ще бъде изпълнимо по отношение на всяко лице, което има достъп, навигира или използва уебсайта. Ако не сте съгласни с изложените термини, не влизайте, не преглеждайте или не използвайте "Уебсайта".

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ЗАЯВКА ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДАННИ ЗА НИВО.

За целите, предвидени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни и С която се отменя Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), ние ви предоставяме следната информация и предварително се иска вашето съгласие за прехвърляне на данни от основно ниво въз основа на следната информация.

ЛЕЧЕНИЕ: КЛИЕНТИ.

ОТГОВОРЕН

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL е компания с NIF: B86395605 и се намира в Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

ЦЕЛ

Предоставяне на услуги от ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. и да продължите да ви информираме за нашите услуги чрез писмо, електронна поща / уеб

ЛЕГИТИМНОСТ

Данни, предоставени доброволно от заинтересованата страна, за да получат нашите услуги.

RECIPIENTS

Те няма да бъдат продавани на трети лица освен в случаите, когато има правно задължение.

ПРОИЗХОД

Данните са предоставени от заинтересованата страна / законния представителПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

При запазване на съществуващите отношения и / или години, необходими за спазване на правните задължения.

КАТЕГОРИЗ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тези, които са необходими за поддържането на предоставянето на услугата.

Идентификация: CIF / NIF / DNI; Име на фирмата; Име и фамилия; Посока; Телефон / факс / E.MAIL. Други типизирани данни: Професионалисти; Ecoикономически, финансови и застрахователни

ПРАВА

Има право на достъп до личните си данни, поправяне на неточни данни или искане, когато това е възможно, тяхното заличаване, когато вече не са необходими данни, освен в рамките на срока, предписан от данъчното и трудово законодателство в областта на предписване отговорности - За да направите следва да бъде разгледан по пощата, придружени с четлив фотокопие на личната Ви, адреса на контролера.I) ПОДРОБНОСТИ ЗА ОТГОВОРНОСТТА И АДРЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТЯХ
ПРОСТРАНСТВА СОЛУПРОФОР ПОРТАБЪЛ ДЕМОВОХ, СЛ: е компания с NIF: B86395605 със седалище на адрес Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Мадрид) - Телефон: 913 703 991 - E. Поща: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите. (Www.demvox.com)

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.
Тази ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ е неразделна част от Правното известие на уебсайта. В съответствие с разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни и с което Директива 95/46 / CE (Общ регламент за защита на данните) се отменя, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL Ви информира, че:


1. Личните данни, предоставени от вас чрез този "уеб сайт" звукоизолирани PORTABLE собственост Demvox пространства, SL, ще бъдат включени в процедури собственост на пространствата шумоизолирани Demvox лаптопи, SL. Целта на тези процедури е да управлява потребители за управление на "Уеб сайт" услуги, предлагани чрез сайта и, когато е уместно, управление, разработване и прилагане на връзката, създадена между пространствата звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и тези, които предоставят своите лични данни чрез "уеб сайт".

По същия начин, ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL ще третираме данните за управление на заявките, получени чрез "Уебсайта" от потребителите на едни и същи, и двете регистрирани и нерегистрирани потребители, както и предаването на информация от различни потребители средства , за тях, за шумоизолираща преносими Demvox пространства, SL, дейности, състезания, услуги и документиране на различни видове и различни медии.


2. Също така, ние Ви информираме и приемайки тази Декларация за поверителност, вие се съгласявате, че личните ви данни, ако поискате, могат да бъдат съобщени на трети лица, за да могат да направят това по различни начини, включително имейл, доставки на информация, за услуги, свързани с нашата дейност.

3. Вие гарантирате, че предоставената информация е вярна, точна, пълна и актуална, които са отговорни за загуби или щети, преки или косвени, които могат да възникнат в резултат на нарушение на това задължение. В случай, че данните, предоставени съответства на трета страна, вие гарантирате, че сте информирани третата страна от аспектите, които се съдържат в този документ и е получил разрешение им да предоставят на своите данни, за да звукоизолиращи преносими Demvox пространства, SL за целите посочено.

4. Когато личните данни се събират чрез формата ще изискваме да участват най-малко тези, отбелязани със звездичка, тъй като, ако тази информация не е предоставена сметне за необходимо, ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да приеме и да управлявате заявка уеб услуга, формулирани.

5. В отговор на загрижеността ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL да се гарантира сигурността и поверителността на данните си, те са приели нивата на сигурност, необходими за защита на личните данни и инсталирани на техническите средства, с които разполага, за да се предотврати загуба , злоупотреба, промяна, неоторизиран достъп и кражба на лични данни, предоставени чрез "уебсайт" достъп.

6. За да упражнят правото си на достъп, коригиране, заличаване и опозиция на вашите данни, трябва да се напише, придружено с актуализирана версия на документа ви за самоличност и за места за шумоизолираща PORTABLE Demvox, SL с адрес за такива цели, копието, посочена в параграф I): ДАННИ НА ОТГОВОРНИЯ И АДРЕС С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕТЕ:

7. В съответствие с разпоредбите на 34 / 2002 от 11 юли услугите на информационното общество и Закона за електронната търговия, и то само в случай, че не желаете да получавате електронни съобщения в бъдеще с интервали шумоизолирани лаптопи Demvox, SL, може да изрази това желание чрез изпращане на поща, върнете поиска разписка, на следния електронен адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

II) ЦЕЛ И ОБХВАТ
2.1. Тези условия регламентират достъпа до цялото съдържание и услуги, предлагани от ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL чрез своята "Уеб сайт" и използването им от потребителите.
Въпреки това, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL си запазва правото да променя представянето, конфигурацията и съдържанието на "Уебсайта", както и условията, необходими за достъпа и / или използването му. Достъпът и използването на съдържанието и услугите след влизането в сила на измененията или промените в условията предполагат приемането им.


2.2. Независимо от горното, достъп до определено съдържание и използването на някои услуги може да подлежи на определени специални условия, ако е уместно, да замени, пълна и / или изменение на условията за употреба и, в случай на конфликт, преобладават условията на конкретните условия за общите условия.
Преди да използвате специфични услуги, предоставяни от звукоизолиращи преносими Demvox пространства, SL, потребителят трябва да прочетете внимателно условията, създадени, ако има такива, в този смисъл от звукоизолиращи PORTABLE Demvox пространства, SL. Използването на специфични услуги означава приемане на конкретните условия, които регулират, публикуван от пространствата шумоизолирани PORTABLE Demvox, SL по време на използването им.


2.3. Достъпът, навигацията и използването на "Уебсайта" предполагат и предполагат приемане от Потребителя на това Правно известие и Условията за ползване, които той включва. В този смисъл Потребителят ще бъде разбиран като човек, който има достъп, навигира, използва или участва в услугите и дейностите, разработени в "Уебсайта".

III) ДОСТЪП
3.1. Достъп до съдържанието и използването на услугите, предоставяни от "Уебсайта"
Той има свободен характер.
3.2. Достъпът до "Уебсайта" от непълнолетни, освен с предварителното изричното разрешение на техните родители, настойници или законни представители, е забранено, които ще бъдат държани отговорни за действията, извършени от малолетни и непълнолетни Вашата позиция Във всеки случай, като се предполага, че достъпът на по-малко от "Уеб сайт" е направено с изричното предварително разрешение от техните родители, настойници или законни представители.
3.3. Достъпът и навигацията през уебсайта не изисква регистрация, но достъпът до определени услуги може да изисква предварителна регистрация на този уебсайт чрез избора от Потребителя, идентификатора и паролата.
Паролата, лична и непрехвърляема, трябва да бъде генерирана от потребителя в съответствие с правилата за стабилност и сложност, които са установени по всяко време от ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL. Паролата, създадена от Потребителя, ще има неограничена валидност.
Въпреки това "уебсайтът" има необходимите функционални възможности, така че потребителят да може да променя паролата си, когато сметне за подходящо, например, защото подозира или постоянно е нарушавал поверителността на паролата.
3.4. Паролата ще бъде лична и не може да се прехвърля. Потребителят се съгласява да направи усърден използване на вашата парола и да го пазят в тайна, не го предава на трети лица, нито ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL. Следователно Потребителите са отговорни за съхранението и поверителността на всички идентификатори и / или пароли, които са били избрани, както е записано в ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL Потребители и се задължават да не ги прехвърлят на трети лица, независимо дали е временно или постоянно , нито да позволяват достъпа му до външни лица. Потребителят ще бъде отговорен за незаконното използване на "Уеб Сайт" от незаконосъобразните трета страна с помощта на парола за тази цел поради невнимателно или загуба от него чрез използване на потребителя.


В рамките на тази, потребителят е длъжен да уведоми незабавно ръководителите на "Уеб сайт" за всеки факт за неправилната употреба на идентификатора и / или пароли, като кражба, загуба или достъп които са упълномощени за тях, за да се пристъпи към незабавното им анулиране. Докато такива факти, ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox не се оповестяват, SL ще бъде освободен от отговорност, произтичаща от злоупотреба с идентификатор или парола от неоправомощени трети лица.

IV) ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ.
Настоящият "уебсайт" се регулира от испанските закони и от националното и международното законодателство в областта на интелектуалната и индустриална собственост. В никакъв случай няма да бъде разбрано, че достъпът на потребителя и навигацията му чрез "уебсайта" или използването на услуги, предлагани чрез "уебсайта", означава отказ, предаване, лиценз или пълно или частично прехвърляне на споменатите права от Потребителя. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Потребителят има строго частно право на ползване, изключително с цел ползване на услугите, предоставяни в съответствие с настоящите Общи условия.
Позоваванията на имена и търговски марки или търговски марки, лога или други отличителни знаци, независимо дали са собственост на пространствата звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL или трети лица, да косвена забрана за използването им без съгласието на ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL или неговата законни собственици. В нито един момент, освен ако изрично не е посочено, достъп или използване на "Уебсайтът" и / или съдържанието му и / или услуги, дава на потребителя да имат права върху търговски марки, лога и / или отличителни знаци, включени в него и защитени от закона . всяка интелектуална права и индустриалната собственост върху съдържанието и / или услуги, са запазени и по-специално, че е забранено да променяте, копирате, възпроизвеждате, публично общуват, трансформиране или разпространява по никакъв начин цялата или част от съдържанието и / или услуга, включена в "уеб сайт", за публични или търговски цели, ако не разполагате с изричното предварително писмено пространства звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL или, където е приложимо, на притежателя на разрешението за авторското право.

V) ИЗПОЛЗВАНЕ НА "УЕБСАЙТА".
Потребителят се съгласява да използва "Уебсайта" в съответствие със закона и тези Общи условия. Потребителят също се задължава да се въздържа от използването на "Уебсайта" за цели или последици, които са незаконни или противоречащи на установеното в Общите условия. Чрез използването на услугите, Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, като се съгласи да не се предава, разпространява или предоставя на трети лица, чрез услугите, предоставяни от ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL всякакъв вид материал, което по някакъв начин нарушава законодателство.

VI) ЛИЦЕНЗ НА СЪОБЩЕНИЯТА.
6.1.В случай, че потребителят изпраща информация от всякакъв вид ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL чрез "Уебсайта", чрез тръби, поставени за тази цел само по себе си "Уеб сайт", Потребителят удостоверява, потвърждава и приема, че вие имате право да го направят свободно, че тази информация не нарушава авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на трети лица, такава информация не е поверителна и че тази информация не е вредно за другите.


6.2. Потребител recoТой не поема отговорност и ще остави ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL безвреден за всяка комуникация, която предоставяте лично или от ваше име, достигайки споменатата отговорност без никакви ограничения за точността, законността, оригиналността и собствеността върху тях.

VII) ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ.
ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да гарантира надеждност, полезността или точността на услугите или информацията, предоставени чрез "Уебсайтът" нито полезността или истинността на документите, чрез "Уебсайта" , подготвени от професионалисти от много различни сектори. Следователно, звукоизолирани преносими Demvox пространства, SL не гарантира или са отговорни за: (1) непрекъснатостта на съдържанието на "уебсайта"; (2) отсъствието на грешки в съдържанието или продуктите; (3) отсъствието на вируси и / или други вредни компоненти в уебсайта или в сървъра, който го доставя; (4) неуязвимостта на "уебсайта" и / или импрегнирането на мерките за сигурност, приети в нея; (5) липсата на полезност или представяне на съдържанието на "уебсайта"; (6) вреди, причинени на себе си или на трета страна, всеки, който не спазва условията, правилата и инструкциите пространства звукоизолирани преносими Demvox, SL в "Уебсайта" или чрез нарушение на системи за сигурност " Уебсайт. " Независимо от това, ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL декларира, че е предприела всички необходими мерки, в рамките на своите възможности и състояние на технологиите, за да се гарантира функционирането на "Уеб Сайт" и да се избегне съществуването и предаването на вируси и други компоненти вредни за потребителите. Ако ползвателят узнае за съществуването на който и да е незаконно, незаконно, противоречи на закона или което би било нарушение на правата на интелектуална собственост и / или промишлени, трябва незабавно да уведомят ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL, така че да може да продължи до приемането на подходящи мерки.


VIII) Връзки.
8.1 Връзки към други уеб страници.
Ако Потребителят "Уеб сайт" може да намерите линкове към други уеб сайтове, чрез различни бутони, линкове, банери и т.н., те ще бъдат управлявани от трети лица. ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL няма власт или човешки или технически средства, за да знам, контрол или одобрява всички информацията, съдържанието, предоставени от други уеб сайтове, които могат да създават връзки от "уебсайта" с продуктите или услугите.


Следователно ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не може да поема никаква отговорност за всеки аспект на уеб страницата, която може да се установи връзка от "уебсайта", по-специално, например, но не само, достъпа, данните, информацията, файловете, качеството и надеждността на услугите, собствените връзки и / или съдържанието му като цяло.
В този смисъл, ако Потребителите са научили за неправомерността на дейностите през тези уеб страници на трети лица, те трябва незабавно да уведоми ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани преносими Demvox, SL, с цел да се процедира, за да деактивирате връзката на достъпа до същото. Създаването на всякакъв вид връзка от "уебсайта" друг чужденец "Уеб сайт" не означава, че има някаква връзка, сътрудничество или зависимостта между пространствата звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и отговаря за другите "Уеб Сайт".
8.2 Връзки на други уеб страници към "Уебсайта".
Ако даден потребител, обект или "уеб сайт" желае да установи някакъв вид връзка към "уебсайта", трябва да спазва следните разпоредби: Връзката може да бъде насочена само към началната страница или домейна на "уебсайта", освен ако не е упълномощено изрично и писмено на ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Връзката трябва да бъде абсолютна и пълна, т.е. трябва да отведе потребителя чрез едно кликване, за URL адреса на "Уеб сайт" и трябва да включва пълния размер на екрана Начална страница "уеб сайт" на. Във всеки случай, ако не ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL упълномощен изрично и писмено, "Уеб сайт" предоставя възпроизвежда връзка, по никакъв начин, на "Уеб Сайт", тя включва като част от вашия сайт или в една от вашите "рамки" или създайте "браузър" на която и да е от страниците на "Уебсайта". На страницата, която установява връзката не е по никакъв начин да декларира, че звукоизолирани преносими Demvox пространства, SL е разрешила на връзката, освен ако не е звукоизолирана преносими Demvox пространства, SL е направил това изрично и в писмена форма. Ако предприятието прави връзката от неговата страница на "Уеб Сайт" искаха да се включат на своята интернет страница, името на марката, лого, слоган или други идентифициране на елементите ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL и / или "Сайтът Уеб ", трябва предварително да имате изричното си разрешение в писмен вид.
ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не разрешава създаването на линк към "Уеб сайт" от тези сайтове, които съдържат материали, информация или незаконно, незаконно, унизително, нецензурно съдържание, и като цяло, че противоречат на морала, обществения ред или общоприети социални норми.


ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL няма власт или човешки и технически ресурси, за да знаем, контрол или одобрява всички информацията, съдържанието, предоставени от други уеб сайтове, които са установили връзки с "Уеб Сайт" с продуктите или услугите. ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL не носи отговорност за всеки аспект на "Уеб сайт", който установява връзка с "Уеб Сайт", по-специално, например, но не само, неговата работа, достъп до данни , информация, досиета, качество и надеждност на услугите, собствените си връзки и / или съдържанието му като цяло.

IX) ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА.
Декларацията за поверителност на SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL се определя от разпоредбите на документа ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ.

X) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРОМЯНА.
10.1. ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL може да променя правилата и условията тук, изцяло или частично, публикува всяка промяна по същия начин, се появява това правно съобщение или чрез съобщение, адресирано до потребители.
10.2. Временната валидност на настоящото правно известие съвпада с момента на излагането му, до пълното или частично модифициране, при което модифицираното правно съобщение ще влезе в сила.
10.3. Независимо от разпоредбите на специални условия, ПРОСТРАНСТВА звукоизолирани PORTABLE Demvox, SL може да прекрати, спре или да прекрати по всяко време, без предизвестие, достъп до съдържанието на страницата, без възможност за потребителя да поиска компенсация някои.

____________________________________________________________________________________

COOKIES ПОЛИТИКА

Този сайт, както и повечето уеб сайтове, използва бисквитки за да подобри и оптимизира работата на потребителя. По-долу е подробна информация относно това, което са "бисквитки", които използва този уеб сайт тип, как можете да ги изключите във вашия браузър и как конкретно да блокира инсталирането на бисквитки от трети страни.

КАКВИ СА COOKIES И КАК СЕ ИЗПОЛЗВА в уеб?

„Бисквитките“ са файлове, които уебсайтът или приложението, което използвате, инсталира във вашия браузър или на вашето устройство (смартфон, таблет или свързана телевизия) по време на вашето recoТе преминават през страниците или приложението и служат за съхраняване на информация за вашето посещение. Подобно на повечето сайтове в интернет, компанията DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES на своя уебсайт www.demvox.com използва бисквитки за:

• Убедете се, че уеб страниците могат да работят правилно
· Store вашите предпочитания, като например език или сте избрали размера на шрифта.
· Знаете сърфирането ви.
Recoстълб от анонимна статистическа информация, като например кои страници сте разглеждали или от колко време сте в нашата медия.

Използването на бисквитки ни позволява да оптимизирате навигация, адаптиране на информацията и услугите, предлагани на вашите интереси, да се осигури по-добър опит, когато ни посетите. ОТДЕЛЕНИЯ DEMVOX бисквитки шумоизолирани работа, за да функционира, адаптира и да се улесни максимално потребителя навигация.

Cookies са свързани само с анонимен потребител и вашият компютър / устройство и не предоставят справки, които разкриват лични данни. По всяко време можете да получите достъп до настройките на браузъра си за промяна и / или да блокира инсталирането на бисквитки, изпратени от Web www.demvox.com, без да се пречи на достъпа до съдържанието. Въпреки това, качеството на работата на Услугите могат да бъдат засегнати.

Потребителите, които завършат процеса на регистрация или са влизали в с данните си за достъп ще имат достъп до персонализирани услуги, съобразени с техните лични предпочитания според информацията, предоставена в момента на регистрация и съхранявана в бисквитката на вашия браузър.

Имейл-маркетинг инструменти компания звукоизолирани пространството DEMVOX използват малки невидими изображения за потребители, които са включени в имейли. Тази технология ни позволява да знам дали имейл е прочетено или не, на коя дата, на IP адреса, от който тя е била консултирана и т.н. С тази информация, ние проведохме статистически и аналитични проучвания за изпращане и получаване на имейли, за да се подобри доставката на услуги, до които потребителят се записали и да предостави информация, която може да бъде от интерес.

ЗАЩО СА ВАЖНИ бисквитки?

· От техническа гледна точка, дават възможност за уеб сайтове, за да работят по-гъвкави и съобразени с предпочитанията на потребителите, като например съхраняване на езика, валутата или откриване на устройство за достъп.
· Установяване на нива за безопасност и сигурност, които пречат или затрудняват с кибератаки срещу уеб сайта или нейните потребители.
Те позволяват на медийните мениджъри да знаят статистически данни recoНатрупани в бисквитки, за да подобрят качеството и преживяването на техните услуги.
· Те служат за оптимизиране на рекламите, които показват на потребителите, който най-добре на техните интереси.

Какви са различните видове, които могат да използват COOKIES в интернет?

· На сесията изтича, когато потребителят напусне страницата или да затворите браузъра, т.е. са активни по време на посещението на сайта и затова са изтрити от компютъра си, за да се откажат.
· Постоянна изтича, когато целта за сервиране или когато изтриете ръчно изпълнени, има дата заличаване и често се използва в процеса на закупуване онлайн, персонализации или регистрация, за да се избегне постоянното въведете нашия парола.

От друга страна, в зависимост от това кое е съществото, което управлява компютъра или домейна, от който са изпратени бисквитки и лечение на получените данни, можем да се прави разлика между собствените и трети лица бисквитки.
· Парти бисквитките са тези бисквитки, които се изпращат към Вашия компютър и се изпълняват изключително от нас за по-доброто функциониране на Уебсайта. Информацията, която събираме се използва за подобряване на качеството на нашите услуги и вашия опит като потребител.
· Ако си взаимодействат със съдържанието на нашия уеб сайт, може да зададете на бисквитки от трети страни (например, натиснете или да гледате видео клипове, хоствани в друг уебсайт социално медийни бутони), които са тези, създадени от друг домейн на нашия уебсайт. Ние не можем да получат достъп до данните, съхранявани в бисквитките на други уеб сайтове, когато разглеждате уеб сайтове, споменати.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ПОКАЗВА, ЧЕ МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРАНЕ тези видове COOKIES:

Подобряване на постиженията Cookies
Този тип бисквитка помни вашите предпочитания, например, въпросите, включени в кошницата (магазин).

Бисквити статистически анализ
Дали тези, които се отнасят добре с нас / като или трети лица, да се определи броя на посетителите и статистически анализ на използването на уеб услугите, предлагани. Благодарение на тях можете да изучавате навигацията на Портала и по този начин подобряване на предлаганите продукти или услуги. Тези бисквитки не са свързани с лични данни, които могат да се идентифицират на потребителя / а, които дават информация за поведението на сърфиране анонимно.

Cookies геолокация
Тези бисквитки се използват от програми, които се опитват да географско локализиране на състоянието на вашия компютър, смартфон, таблет или телевизор, свързан към, напълно анонимно, предоставя съдържание и по-подходящи услуги.

Cookies рекорд
Cookies запис се генерира след като / потребителя / а е регистриран или впоследствие откри свое заседание, и се използват за идентифициране / а със следните цели:
- Да се ​​съхранява на потребителя / а идентифициран / начин, че, ако затворите услуга, браузър или устройство (компютър, смартфон и т.н.) и, по друго време или в друг ден, постъпва отново услугата, следвайте идентифициран / а, за да се улесни тяхното навигация без да се налага да се идентифицират. Тази функционалност може да бъде потиснато, ако / потребителя / да натиснете функция "Изход", "Exit" или подобно, така че тази бисквитка се заличава и следващия път, когато влезете в услугата, трябва да сте влезли в идентифициран / а.
- Проверете дали / потребителя / А е разрешен / а за достъп до определени услуги.

Рекламни бисквитки
Са тези, добре обработен от нас /, както и от трети лица, позволява ефективно управление на рекламно пространство на нашия уеб сайт, за привеждане в съответствие със съдържанието на рекламното съдържание или услуга, поискана ползване на сайта, проведено. Благодарение на тях могат да се срещнат навици за сърфиране интернет на рекламата на потребителя / до и дисплей, свързан с неговото навигация профил.

Други бисквитки от трети страни
В някои от нашите страници може да се инсталира на трета страна бисквитки подкрепа за управление и подобряване на услугите, които те предлагат. Пример за това използване са връзките към социалните мрежи, за да споделят нашия форум.

Някои www.demvox.com уеб услуги, съединители могат да бъдат използвани с различни социални мрежи: Facebook, Twitter, Google+, Linkedin и др Чрез използване на социалната регистъра, можете да разрешат на социалната мрежа за съхранение на постоянна бисквитка. Тази бисквитка спомня си ID услуга, което го прави много по-бърз достъп при следващите посещения. Тази бисквитка могат да бъдат премахнати, а също така може да има предимство разрешения за достъп DEMVOX услуги ПРОСТРАНСТВА шумоизолирани настройките за поверителност от определена социална мрежа.

Как да задам моите бисквитки?

При работа с браузъра и да продължи на нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с използването на бисквитки на условията, съдържащи се в тази политика Cookies. Достъпът до тази политика Cookies в момента на регистрация, за които потребителят е информиран, и независимо, че може да упражни правото си да блокира, изтриете и да откаже използването на бисквитки по всяко време е осигурено.

Във всеки случай, ние ви информираме, че от Cookies не са необходими за използване на нашия сайт, можете да блокирате или забраните активиране на настройката на вашия браузър, който ви позволява да откаже инсталирането на всички бисквитки, или някои от тях. Повечето браузъри позволяват на практика, за да предупреди за наличието на бисквитки или да ги отхвърлят автоматично. Ако все още можете да използвате отхвърля нашите, въпреки че използването на някои услуги може да бъде ограничено Web Site и затова си толкова задоволително преживяване на нашия уебсайт.

Тук можем да показва връзките на основните браузъри и устройства, така че имате цялата информация, за да видите как се управлява бисквитките в браузъра си.

Internet Explorer ™:
Версия 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Версия 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 версия
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Версия 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Посетете ни в...

Instagram
Facebook
Twitter


Присъединете се сега и вземете бонус Will Hill bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español